nurt patrzący na człowieka

Gabinet Psychoterapii   Katarzyny Pawłowicz

Psychoterapia integratywna

Oferta skierowana jest do osób z następującymi problemami:

utrata chęci do życia

zaburzenia depresyjne

problemy w relacjach międzyludzkich

   (w związkach partnerskich, małżeńskich,  itd)

problemy z dziećmi

zaburzenia lękowe

zaburzenia związane z jedzeniem

problemy emocjonalne

istniec to zmieniac sie, dojrzewac, tworzyc samego siebie