nurt patrzący na człowieka

Gabinet Psychoterapii   Katarzyny Pawłowicz

Psychoterapia integratywna

Psychoterapia integratywna to kierunek łączący kilka podejść psychoterapeutycznych.

Wykorzystuje skutecznie metody pracy m in.  z  terapii Gestalt,  pracy z ciałem, terapii psychodynamicznych, systemowych.

Jest to nurt patrzący na człowieka, jego zdrowie i chorobę (psychopatologię) poprzez

pryzmat systemu rodzinnego, z którego dana jednostka się wywodzi.

istniec to zmieniac sie, dojrzewac, tworzyc samego siebie